tel +420 731 107 640   zora@englishhelp.cz   facebook
FLEXI   
rezervace
Login

 

Síla učebnice aneb skvělý English File!

30.12.2017

Skvělý English File aneb potřebujeme učebnici?

Dovolte mi dnes malé zamyšlení nad naší učebnicí pro středoškoláky i dospělé studenty. Proč a jak používáme učebnici? A proč je naší volbou právě English File z nakladatelství Oxford University Press?

V English Help říkáme jasně: Učebnici ano!!! Pro dětské i dospělé kurzy. Za všech okolností s výjimkou specializovaných intenzivek. Pro všechny úrovně, od začátečníků až po přípravné kurzy ke zkouškám. Prostě věříme v sílu učebnice! Bez ní je to jako řídit auto bez autoškoly a řidičáku – zmateně a nebezpečně. Stejně jako je důležitá pro  všechny dovednosti praxe, je pro ně důležitá i určitá teoretická průprava. V jazykových kurzech se snažíme teorii a praxi během učebního procesu co nejvíce spojovat, abyste do ulic „vyjeli“ bezpečně a sebejistě. Této metodě se říká „komunikativní“. Má svá pravidla a jejich aplikací se studenti dostávají tam, kam potřebují – do světa,  kde se angličtina stala běžným komunikačním prostředkem, ústním i písemným. "Kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem" je rčení hluboce pravdivé. Platí od určité úrovně znalostí jazyka, kdy člověk jakoby nabyl další identitu nebo tu svou původní rozšířil o novou dimenzi. Je to úžasná zkušenost!

English File Third Edition je již třetím vydáním oblíbené série učebnic angličtiny, kterou začal OUP publikovat v devadesátých letech a která se právem objevuje mezi těmi nejpoužívanějšími a nejoblíbenějšími vůbec. V další dekádě ji vystřídal New English File a v roce 2012 poprvé vychází English File Third Edition. Nejedná se zdaleka o tématickou aktualizaci původní verze, nýbrž o převratné vylepšení metodiky učebnice tam, kde zkušení učitelé museli cítit její nedostatky. Máme tu aktuální a praktická témata ze života, učebnice na nás začala mluvit prostřednictvím nahrávek veškerého původně jen tištěného materiálu, můžeme sledovat videa každodenních situací i zajímavostí ze světa s titulky nebo bez nich, cvičení jsou nyní interaktivní s vyhodnocením a možností dělat je znovu, iChecker je digitalizovaný pracovní sešit s dalším audio materiálem a testy, veškerá slovní zásoba je prezentovaná v obrázkové formě spolu s výslovností, veškerá gramatika je uváděna spolu s výslovností a možností okamžitých interaktivních cvičení, výuku doplňují komunikativní cvičení, cvičení gramatická i cvičení na slovní zásobu z příručky pro učitele v kopírované formě. Všechno, co jsme my učitelé museli na každou lekci vymýšlet, vyrábět, stahovat, kopírovat, doplňovat k učebnici, je teď hotové – zábavné, funkční, efektivní! Učebnici nenapsal akademik na základě teoretických znalostí, ale učitelé, kteří přesně chápou, co studenti potřebují na základě praxe. Je to maximálně komunikativní materiál. V hodinách se už dávno neskláníme nad knihou, ale promítáme si její komponenty a posloucháme, díváme se, opakujeme po rodilých mluvčích, mluvíme a v neposlední řadě píšeme. Od úrovně začátečník až po úroveň pokročilý, kdy zlatým hřebem této edice je nově zařazená úroveň Intermediate Plus pro středně pokročilé studenty, kteří si potřebují své dovednosti zažít, utvrdit a získat sebevědomí v používání jazyka. Konečně jsme se dočkali obyčejných témat jako je kutilství, posilovna, účesy, bankovní účty, popis krajiny, televizní pořady, fotografování, ztracená zavazadla, třídění odpadu, půjčování auta nebo počítačové hry. Naučíme se anglicky i vyměnit žárovku! Jak užitečné a jak moc nám to v učebnicích chybělo! Další obrovské možnosti pak mají studenti doma díky logickému rozsáhlému interaktivnímu „self-study“ materiálu. Mně osobně se na učebnici velice líbí, že gramatiku a frazeologii nacvičuje místy také pomocí skrytého “drilu“, což je typický prvek tzv. „direct method“ nebo-li metody přímé. Slovní spojení se pak zarývají nesmazatelně do paměti a jsou připravena z ní vyskočit, jakmile je budete potřebovat. Když k tomu všemu přidáme dobrého mírně “upozaděného" učitele, který je citlivý k vašim osobním potřebám, dokáže vás nenápadně vést a občas  výuku zpestřit svou osobností a aktuálním děním ve světě a ve společnosti, dokáže poradit a povzbudit, nastavit zrcadlo vám a nikoli sobě, nelze se cizí jazyk nenaučit. Vše, co potřebujete, je mít dobrý důvod, čas, vůli a určitou finanční investici! Neříkám, že to jde bez práce a úsilí! Jako všechno, co má v životě cenu. A protože nám právě začíná nový rok, je čas na nějaké to pěkné novoroční předsevzetí nebo-li “new year resolution“! O jednom takovém bych věděla! Tak do toho přátelé!

Cheerio!

Zora ProcházkováKontaktujte nás


 

 

 

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.