tel +420 731 107 640   zora@englishhelp.cz   facebook
FLEXI   
rezervace
Login

 

překlady » Ceny

Ceny překladů

CENY PŘEKLADŮ

dle normovaných stran / 1ns dle slov /1 slovo
cizí jazyk - čeština 330,-Kč cizí jazyk - čeština 1,40,-Kč
čeština - cizí jazyk 380,-Kč čeština - cizí jazyk 1,50,-Kč
cizí jazyk - slovenština 360,-Kč cizí jazyk - slovenština 1,45,-Kč
slovenština - cizí jazyk 380,-Kč slovenština - cizí jazyk 1,50,-Kč
čeština - slovenština 260,-Kč čeština - slovenština 1,00,-Kč
slovenština - čeština 220,-Kč slovenština - čeština 0,90,-Kč
korektura textu rod.mluvčím 150,-Kč    
přepis z audionosičů v čj/sj   90,-Kč    
přepis z audionosičů v aj 110,-Kč    
 
Přirážky Slevy
Soudně ověřený překlad/1str/1dok. 120,-Kč Množstevní (nad 25NS/6600 slov) 10%
Expres během dne dle rozsahu 0 - 50% Klientské dle dohody
Expres do 24 hodin dle rozsahu 0 - 25% Další služby dle konkrétní kalkulace
Grafická úprava dokumentu, MS Office 0 - 20% DTP zpracování dokumentů  
Vysoká odbornost nebo obtížnost 20 - 40% Kurýrní služba  

 

CENY TLUMOČENÍ

1/2 dne = 4 hod 1 den = 8 hod
Konsekutivní 3 900,-Kč Konsekutivní 6 900,-Kč
Simultánní 4 500,-Kč Simultánní 7 500,-Kč

Pozn. Cizím jazykem je myšlen frekventovaný světový jazyk.
V případě málo běžných jazyků je cena kalkulována dle konkrétní zakázky.

INFORMACE K CENÁM


 • 1 NS = 1 800 znaků (vč. mezer), tj. 30 řádků/60 úhozů na řádek dle výpočtu v  Microsoft Word.
 • Počet slov se stanovuje na základě výchozího textu.
 • Norma pro překladatele je 8NS/2000 slov na den. Nepočítá se den zadání a den odevzdání zakázky.
 • Nejmenší možná zakázka je 1 NS/260 slov.
 • Rozsah textu je zaokrouhlován na 0,5 NS.
 • Grafické úpravy DTP (Adobe Acrobat, Photoshop, HTML, apod.) prováděné grafikem jsou kalkulovány dle konkrétní zakázky.
 • Vysokou odborností a obtížností se rozumí úzce specializované texty určené odborníkům/vědeckým pracovníkům , které musí zpracovávat překladatel s touto odborností nebo je konzultovat s odborníky. Obtížný je text, který se odlišuje od standardních forem (např. archaismy apod.)
 • Expresní překlady znamenají, že zakázka svým rozsahem a požadovaným termínem přesahuje normu překladatele (tj.8 NS na den), je zhotovena v průběhu dne svého zadání nebo do 24 hodin. Avšak malý rozsah je možno zpracovat týž den nebo do 24 hodin bez příplatku.
 • Soudní překlad znamená překlad potvrzený soudním razítkem, které překladatele opravňuje k provádění překladů pro soud, policii, atd. Tímto razítkem se opatřují překlady smluv, osobních dokumentů apod. Výchozí i cílový dokument je nutno předávat ve fyzické podobě (jsou svázány a opatřeny doložkou a razítkem).
 • Možnost konzultace překladatele se zadavatelem zajistí terminologickou a odbornou správnost překladu.
 • Tlumočení simultánní nebo-li kabinové je zajišťováno 2 tlumočníky v kabině. Pokud jej výjimečně provede 1 tlumočník, bude účtován příplatek dle dohody.
 • Minimální tlumočnická akce je ½ dne.


Stanovení cen a podmínek poskytování našich služeb je stanoveno s ohledem na doporučení profesních sdružení , např. Jednoty tlumočníků a překladatelů nebo asociace tlumočníků ASKOT.

Překladatelé zpracovávající zakázky prostřednictvím firmy Zora Procházková se zavazují zachovávat mlčenlivost o získaných informacích.

 

Ceník ke stažení ve formátu doc


Kontaktujte nás


 

 

 

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.